I en psykodrama-gruppe kan du dele tanker og følelser som du er opptatt av. Det vil bli rom for å personlig utvikling der du kan fordype deg i egen historie. Dette skjer ved å ta i bruk kreativiteten som alle mennesker har i seg, dvs gjennom samtale, samspill, stemmebruk, bevegelse......

PROGRAM - Høsten 2022

fre-/søndag 16.-18.september 2022

Pris pr helg - totalt 8 plasser fordelt slik:  
KUN 4 plasser til fordypning i eget psykodrama kr 3.700
KUN 4 plasser til Gruppedeltager, ikke garantert fordypning i eget psykodrama kr. 3.700
Prisen gjelder tom 18.august 2022 etter dette kr 4.200 om ledig plasser
(førstemann til mølla prinsippet)

Bindende påmelding ved betaling, begrenset til 8 plasser fordelt som vist ovenfor. Ved skriftlig avbestilling innen 3 uker før oppstart vil et adm. beløp på kr. 1.000,- bli fratrukket en evt tilbakebetaling. Etter dette er det ingen refusjon av kursavgift ved frafall.

 

Under arrangementet vil vi gjøre tiltak for å ivareta Folkehelse Instituttet´s til enhver tid gjelende smitteversnregler for Coronaviruset.

Ledere for helgene: Elin Backer og Helene Bakke

Påmelding - trykk her!

Praktisk info:
Ta på komfortable, lette og ledige klær.  Det blir gode pauser mellom øktene, så ta med nistepakke, evt er det mulighet for å gå på café. Det er alltid hyggelig med et bidrag til felles fruktfat. Vi holder kaffe/te og kjeks.

Fredag oppmøte kl. 18.00 til kl. 21.30
Lørdag oppmøte kl. 09.45 til kl. 18.00
Søndag oppmøte kl. 09.45 til kl. 18.00


Psykodrama-gruppe 

Fordypning skjer gjennom psykodrama, metoden utviklet av Dr. Jacob Levy Moreno i 20-årene i Østerike og senere i USA.

Dette er en reise hvor vi forsker i mellommenneskelige relasjoner og i våre indre konflikter. Vi vil kunne frigjøre indre blokkeringer, rense sjelelige sår, hente frem kreativiteten din, få muligheten til å uttrykke deg og søke veien videre, få en dypere selvinnsikt, gruppetilhørighet, rolletrening for fremtiden og nye kommunikasjonsformer som verktøy.

I en psykodrama-gruppe kan du med ditt tema få muligheten til å få iscenesatt et selvvalgt tema fra ditt liv: Fra fortid, nåtid, fremtid, enten det gjelder jobb, samfunn, familie eller drømmer.

Skaperkraften er kreativiteten, og målet er en høyere grad av fleksibilitet og spontanitet, dvs. muligheten til spontant å kunne foreta de, for de enkelte, riktige valg i øyeblikket.
Psykodrama kan gi økt selvtillit og åpne opp for nytt håp.
Det er viktig å være forberedt på at denne prosessen ikke er smertefri.

HVA KAN GRUPPA TILBY DEG?
Gruppa kan tilby deg et trygt. fortrolig og støttende miljø, der du kan bevege deg fritt i tiden og i din egen virkelighet. Slik kan du møte deg selv og din egen historie på en nyskapende måte. Du får også ta del i andres erfaringsverdier.

HVA FORVENTER GRUPPA AV DEG?
Gruppa forventer av deg
-å være tilstede for din egen del og for andre
-å respektere andres grenser
-å dele av dine erfaringer og opplevelser innenfor grensene du selv setter
-å overholde taushetsplikten 
-å ta utfordringen og bli med
-følge din egen hastighet og dine egne behov.

HVEM ER GRUPPEN FOR?
Arbeidet i gruppene er ikke prestasjonsorientert, men rettet mot selvutfoldelse og personlig vekst for hver enkelt deltager. Psykodrama-gruppene passer for voksne i alle aldre og med all slags bakgrunn. Det som teller er din lyst, behov og nysgjerrighet på å oppleve noe nytt og komme videre selv i nært samarbeid med andre mennesker.
Dette er ikke en gruppe for par-terapi, men du kan jobbe med samlivet ditt i gruppen.

Egenerfaring for NPA psykodrama-utdanning.

Vi ønsker deg velkommen :) Helene og Elin

Påmelding - trykk her!

En uformell samtale

Vil du vite mer, så send oss en mail med ditt tlf nr og vil vil ringe deg tilbake!

Send oss en mail!

Gratis Veiledningssamtale

Vi tilbyr deg en GRATIS veiledningssamtale (20 min) med Helene Bakke over zoom.

Bestill gratis veiledning!

Påmelding

Vil du melde deg på  Psykodramagruppen - trykk på knappen under!

Påmelding - trykk her!